Het Lam Gods

"Hubert van Eyck, de grootste schilder ooit, begon dit werk; zijn broer Jan, die tweede in de schilderkunst was, voltooide deze zware taak op vraag van Joos Vijd. Deze vertrouwt dit werk aan uw goede zorgen toe op 6 mei 1432.


"Hubert van Eyck, de grootste schilder ooit, begon dit werk; zijn broer Jan, die tweede in de schilderkunst was, voltooide deze zware taak op vraag van Joos Vijd. Deze vertrouwt dit werk aan uw goede zorgen toe op 6 mei 1432. Bewonder wat zij tot stand hebben gebracht".
Vrije vertaling van het kwatrijn op het veelluik

Het Lam Gods

Sint-Baafskathedraal Gent © Lukasweb.be

Art in Flanders, foto's Hugo Maertens, Dominique Provost

Beste bezoekers,
Elke dag tussen 12 en 13 uur zullen de buitenpanelen van het Retabel sluiten.
Dit om u de kans te geven, één uur per dag, de volledig gerestaureerde buitenpanelen in hun volle glorie te bewonderen.

 

Het centrale thema behelst de verlossing van de mensheid door het kruisoffer van Christus. Dit onderwerp is eerder visionair dan louter verhalend weergegeven. Het werk is geschilderd op panelen uit eikenhout; de verf bestaat uit minerale kleurstoffen met olie als bindmiddel.

Historiek:
1432: het schilderij is klaar
1566: tijdens een protestantse revolte wordt het werk in de toren verborgen
1574: het stadsbestuur wil het schilderij aan koningin Elisabeth van Engeland schenken
1794: Franse soldaten nemen de centrale delen mee naar Parijs
1815: bij de val van Napoleon komen deze panelen terug naar de kathedraal
1816: de vleugels, behalve Adam en Eva, worden verkocht om uiteindelijk eigendom te worden van de koning van Pruisen
1822: de overblijvende panelen ontsnappen aan een grote brand
1861: verkoop van de panelen Adam en Eva aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
1914: het schilderij wordt verstopt
1920: alle panelen worden weer verenigd
1934: de panelen van De Rechtvaardige Rechters en van St. Jan de Doper worden gestolen
1940: bij de Duitse inval wordt het schilderij naar Pau (Frankrijk) gebracht van waaruit Duitse troepen het meenemen
1946: het veelluik keert terug naar Gent
1986: het schilderij wordt geplaatst in de Villakapel, zijn huidige locatie.


Restauratie Lam Gods (september 2012-2020).
In september 2012 is de restauratiecampagne van 8 jaar van het Lam Gods gestart. Deze werken gebeuren in samenwerking en met financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid en financiële ondersteuning van de stichting Baillet -Latour. De restauratie van het werk gebeurt door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.  
De stuurgroep bestaande uit de verschillende betrokken partijen volgt de restauratie van nabij op.

De restauratie is noodzakelijk om verdere verharding van oude vernislagen te voorkomen. Tegelijk worden de panelen onderworpen aan een grondige consolidatie. Oude retouches en overschilderingen worden behandeld en waar nodig nieuwe retouches uitgevoegd. Tevens wordt een nieuwe vernislaag aangebracht.

De behandeling van de panelen gebeurt gefaseerd in het Museum van Schone Kunsten in Gent. Tijdens de hele restauratiecampagne blijft het Lam Gods, met uitzondering van de panelen die in restauratie zijn, opgesteld in de Sint-Baafskathedraal en voor het publiek toegankelijk.
Op dit moment zijn enkel de onderste middenpanelen in restauratie.

Het Provinciaal cultuurcentrum Caermersklooster in Gent staat in voor de ontsluiting van deze bijzondere restauratie voor een breder publiek met een educatieve tentoonstelling en diverse initiatieven.