Lam Gods 2020


In de zomer van 2020 opent in de Sint-Baafskathedraal het nieuwe bezoekerscentrum voor het Lam Gods. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie van originele kunstschatten en moderne presentatietechnieken om het verhaal achter het Gentse altaarstuk te vertellen. 

Lam Gods 2020

Sint-Baafskathedraal Gent © Lukasweb.be

Art in Flanders, foto's Hugo Maertens, Dominique Provost

Bij het binnenkomen van het onthaalcentrum krijgen de bezoekers een Augmented Reality-bril waarmee ze met behulp van historische simulaties en interactieve modules middeleeuwse muurschilderijen en talloze kunstwerken kunnen bekijken alsof ze daadwerkelijk op die plek van honderden jaren geleden zijn.

De bezoekers beleven de verschillende bouwfases van de kathedraal, de bewogen geschiedenis van het 'Lam Gods' en het belang van het kunstwerk. Deze Augmented Realitytour in de kathedraal is beschikbaar in negen talen: de zeven talen die nu beschikbaar zijn als audiotekst, plus Russisch en Portugees.

De bezoeker wordt dan via het nieuwbouw circulatievolume naar de kooromgang geleid om zo, als hoogtepunt van zijn bezoek, het echte Lam Gods te zien.

Het Lam Godsretabel, momenteel op een museale manier opgesteld in de Villakapel, zal na de restauratiecampagne terug opgesteld worden in haar oorspronkelijke context, weliswaar niet in de Vijdtkapel (wegens de beperkte ruimte en de zware impact op de bewaaromstandigheden aangaande klimaat- en lichtbeheersing), doch niet ver daar vandaan in de meest oostelijke kranskapel, nl. de Sacramentskapel.

Het retabel is een altaarstuk dat staat op de ‘tafel van de eucharistie’. Dat oorspronkelijke opzet met die diepe betekenis terug onder de aandacht brengen, is hier het voornaamste uitgangspunt.