Klokken


Ooit had de kathedraal een beiaard met 39 klokken. Momenteel hangen er nog 7 klokken in de toren.

Klokken

Welkom in

Sint-Baafskathedraal Gent

Historiek:
1540: Het Kapittel van Sint-Baafs sluit een contract af voor de levering van 10 klokken.
1636: Monseigneur Antoon Triest (1621-1657) laat een nieuwe beiaard installeren in de kathedraaltoren met 25 klokken.
1725: Monseigneur Philippus-Erard van der Noot (1694-1730) laat, op twee klokken na, de beiaard hergieten tot 39 klokken.
1797: De beiaardklokken worden buiten gebruik gesteld door de Fransen. Zodra de klokkenroof stopte werden de klokken afgestaan als schadevergoeding voor de gedane betaling die de Fransen van de kerk hadden opgeëist.
1803: Definitieve verkoop van de klokken.
Momenteel zijn er 7 klokken in de klokkentoren:

Klokken:
1. Bavo (Gis-0): Gewicht volgens de gegevens in de toren 5.500 kg; diameter 1,94m. Dit is een (opgelapte) basklok van de oude beiaard (1636).
2. Maria (Ais-0): Gewicht 4.000 kg ; in 1636 door Delcourt gegoten, behoorde ook tot die beiaard.
3. Koormisklok (g-1): Gegoten in 1725 door Pauwels; behoorde tot de 18de-eeuwse beiaard.
4. Angelusklok (a-1): Gewicht 485 kg ; in 1725 door Pauwels gegoten; behoorde eveneens tot de 18de-eeuwse beiaard.
5. Zonder naam (cis-2): zonder jaartal; gieter anoniem.
6. Carolus (fis-2): Gewicht 800 kg.

Randschrift voorzijde:
JESUS CHRISTUS SALVATOR MUNDI DUX VITAE MORTUUS REGNAT VIVUS

Randschrift achterzijde:
TER VROME GEDACHTENIS VAN MGR KAREL-JUSTINUS CALLEWAERT 27STE BISSCHOP VAN GENT 1948-1963.
ME FEC FR SERGEYS ET J FILIUS EJUS LOVANII 1964

7. Zonder naam (b-2): uit 1958, gegoten door Horacantus-Eijsbouts.