Bouwgeschiedenis

Bouwgeschiedenis van de kathedraal.


Het majestueuze gebouw dat we nu kunnen bewonderen kent een eeuwenlange bouwgeschiedenis.

Transmarus, bisschop van Doornik en Noyon zou op deze plaats in 942 een kerkje gewijd hebben aan de heilige Johannes de Doper. Van de hierop volgende Romaanse kerk, die dateert van het midden van de 12e eeuw, vinden onze bezoekers nog sporen terug in de rijk met fresco’s versierde crypte.

Bouwgeschiedenis

Sint-Baafskathedraal Gent © Lukasweb.be

Art in Flanders, foto's Hugo Maertens, Dominique Provost

Gent, in de Middeleeuwen een rijke en machtige stad, kon het zich steeds veroorloven grotere en rijkere kerken te bouwen. Zo werd de Sint-Janskerk in de loop van de 15e en 16e eeuw omgebouwd in de gotische stijl. Ongeveer in het midden van de 16e eeuw had het gebouw uiterlijk de vorm die het nu nog heeft. Maar er waren andere veranderingen op til.

Na de Gentse opstand van 1539 werd onder meer de eeuwenoude Sint- Baafsabdij opgeheven. De abt en monniken van deze abdij werden geseculariseerd en kregen de titel van kanunnik. Hun kapittel ging over naar de Sint Janskerk, die Sint-Bavo als nieuwe patroonheilige kreeg.

In 1559 werd het bisdom Gent opgericht en werd de kerk een kathedraal. Onder de lange rij van herders van het bisdom Gent moet zeker de figuur van de zevende bisschop, Antonius Triest, vermeld worden. Het rijke, barokke interieur van de kathedraal zoals we die nu nog zien draagt zijn krachtige stempel.


Einde restauratie van de Toren

De werken voor de restauratie van de toren startte op 1 januari 2013. De vier jaar durende restauratie werd binnen de voorziene termijn en een budget van 6.300.000 afgerond. Het einde van de restauratie van de toren werd gevierd op vrijdag 12 mei 2017.

Bij deze werken werd het stenen buitenparament van de toren gereinigd, werden verweerde stenen vervangen door nieuwe van dezelfde steensoort. De stabiliteit van de vier hoektorentjes werd  aangepakt en de stenen hogels werden vernieuwd. Binnen in de toren werden de balken en houten vloeren van de verschillende verdiepingen en de klokkenstoel aangepakt. De deuren en ramen van de toren werden vernieuwd. De daken en verscheidene flankeertorentjes kregen een opfrisbeurt. Tenslotte kreeg het grote glasraam een dubbele beglazing en werd het maaswerk grondig gerestaureerd.

Met het voltooien van de restauratie van de toren eindigen evenwel de grote werken rondom de kathedraal niet. Volop wordt aan de oppuntstelling van het hefboomproject gewerkt, dat de betere ontsluiting van onze kathedraal en het Lam Gods mogelijk moet maken. Daaraan is de restauratie van de vijf as kapellen gekoppeld. Dit is een prestigieus project dat kadert in de restauratie van het Lam Gods, het Van Eyckjaar en het initiatief van Toerisme Vlaanderen rond deze Vlaamse Meester.